Karta stałego klienta

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA Sklepów z obuwiem ZEBRA

Postanowienia ogólne.
Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY KLIENTA wystawianej przez Marabuty Sp. zo.o. zwaną dalej KARTĄ STAŁEGO KLIENTA.
KARTA STAŁEGO KLIENTA daje jej użytkownikowi prawo do zniżki 5% przy zakupach w sklepach stacjonarnych Zebra oraz sklepie internetowym www.zebra-buty.pl

1. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która dokona zakupy za kwotę co najmniej 300 zł w sklepach Zebra.

2. Warunkiem otrzymania KARTY jest zarejestrowanie się na www.zebra-buty.pl i wypełnienie formularza lub wypełnienie i podpisanie ankiety w sklepach stacjonarnych ZEBRA.

3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie rejestracji lub podpisania formularza ankiety.

4. KARTA jest ważna bezterminowo. Karty są przekazywane do użytkowania Klientom Marabuty Sp. zo.o. nieodpłatnie. Karta Stałego Klienta Marabuty Sp. zo.o. nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

5. Wystawcą i właścicielem KARTY jest Marabuty Sp. zo.o..

6. KARTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych
Marabuty Sp. zo.o. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji akcji promocyjnych przez Marabuty Sp. zo.o..

7. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, jej właściciel powinien zgłosić się celem wystawienia duplikatu Karty.

8. KARTA daje jej użytkownikowi prawo do otrzymywania rabatu 5 % na zakupy w sklepach ZEBRA. Zniżka nie obejmuję towarów objętych przeceną lub promocją.

9. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie KARTY, lub wpisanie jej numeru podczas składania zamówienia na www.zebra-buty.pl przez jej właściciela.

10. Rabaty posiadacza KARTY, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Posiadacz KARTY sam wybiera korzystniejszą dla niego formę.

11. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA obowiązuje od dnia 04.05.2011 r.

12. Marabuty Sp. zo.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Marabuty Sp. zo.o. www.zebra-buty.pl

13. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowej www.zebra-buty.pl