Zwrot / Wymiana

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jesteście Państwo niezadowoleni z otrzymanego towaru, lub nie jest on taki jak oczekiwaliście, to w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, możecie dokonać zwrotu lub wymiany nieużywanego towaru.Wasze zadowolenie i satysfakcja są dla nas najistotniejsze.

W celu przyspieszenia procesu zwrotu lub wymiany prosimy zapoznać się z poniższymi uwagami:

1. Zakupione towary można odsyłać w celu wymiany lub zwrotu do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
2. Procedura zwrotu lub wymiany dotyczy tylko towaru nowego, który nie nosi znamion użytkowania.
3. Warunkiem koniecznym dokonania zwrotu lub wymiany produktu jest załączenie do przesyłki dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury).
4. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone. Pudełko jest częścią towaru prosimy o nie naklejanie niczego bezpośrednio na nie.
5. Zwracane lub wymieniane produkty należy odsyłać na adres:

Zebra B.Surówka i R. Surówka spółka jawna
ul. Balicka 100
30-149 Kraków

6. Prosimy o wypełnienie protokołu zwrotu/wymiany dołączonego do pudełka.
7. Pieniądze zwracamy do 14 dni.